ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «Worm NET»

Дана угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисту життя та правом на самовираження.

Інтернет-магазин «Worm NET», піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало це Договор про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності», умови користування веб-сайтом Інтернет-магазину https://wormnet.pro, далі за текстом – «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, тому що інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Worm NET», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються за персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної чи визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються за допомогою засобів автоматизації або без використання таких засобів за персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину «Worm NET» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або купуючи товар, запропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину «Worm NET» та уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень та електронних листів, до відгуку такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронну пошту, мережу Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адреси електронної пошти (e-mail);

2.4.4. адреси доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.

3. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину «Worm NET» використовує для таких цілей:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зарегистрированного на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином «Worm NET».

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.1.4. зв’язку з Користувачем, у тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувачів
3.1.5. покращення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються «Worm NET», про рекламні акції, що проводяться «Worm NET», відповіді на запити, а також виконання «Worm NET» своїх зобов’язань перед споживачами товарів (послуг);

3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІІ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посредництвом третіх осіб), включають: Файли cookie та дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт за його використання.

Якщо не зазначено інше, сайт https://wormnet.pro використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів та запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, що вимагається Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

5. СПОСІБ І ТЕРМІНІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину «Worm NET», включаючи доставку Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження

6.1.3. перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити

6.1.4. видалити, обновити чи виправити

6.1.5. перетворити у формат, що забезпечує анонімність

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються для порушення закону

6.1.7 виступити проти їх обробки за всіма законними підставами.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сайту за адресою, вказаною у контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З плином години ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Інтернет-магазин «Worm NET» приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється лише на сайті Інтернет-магазину «Worm NET». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його дії не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач знань про те, що адміністарції сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься у цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт та будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до справжньої Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.